Fokusområder 20/21

Valgte fokusområder for skoleåret 20-21 i både skole og børnehus:

• Fokus på kommende 9. klasse.
• Fysiske rammer.
• Forældreinddragelse
 
Se mere her: Fokusområder