Forretningsorden skole

Bestyrelses forretningsorden kan findes på nedenstående link:
 
 
 
 red. 8.7.19